ในหลวงร.10

เปิดคลิปนาที ในหลวงตรัสนายกฯขณะเสด็จฯกลับหลังพิธีถวายสัตย์

2019-07-17 08:18:55

เปิดคลิปนาที ในหลวงตรัสนายกรัฐมนตรี ขณะเสด็จฯกลับหลังพิธีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์


พสกนิกรปลื้มปีติรอฟังปฐมบรมราชโองการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว4พ.ค.

2019-04-20 15:06:27

พสกนิกรปลื้มปีติรอฟังปฐมบรมราชโองการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว4พ.ค.งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัฐบาลเชิญปชช.สวมเสื้อเหลือง


ท่านทูตแสบ แบบอย่างขรก.ดีๆของแผ่นดิน หาญกล้าสู้เพื่อประเทศ แม้โดนการเมืองสั่งย้าย

2019-03-16 16:12:27

ท่านทูตแสบ แบบอย่างข้าราชการดีๆของแผ่นดิน หาญกล้าสู้เพื่อประเทศ แม้โดนการเมืองสั่งย้ายก็ยังกลับปกป้องประโยชน์ชาติ


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหาร 3นาย

2019-03-02 16:29:55

ราชกิจจาฯประกาศเผยแพร่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหาร 3นาย


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯเชิญสำรับภัตตาหารของหลวงถวาย พระสังฆราช ชาวพุทธน้อมกราบสาธุ

2019-02-23 16:53:34

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯเชิญสำรับภัตตาหารของหลวงถวาย สมเด็จพระสังฆราช ชาวพุทธน้อมกราบสาธุ


พระราชโองการในหลวงร.10 พระเชษฐภคินี ทรงเป็นที่รักใคร่ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี

2019-02-09 11:53:43

พสกนิกรปลื้มปีติล้น พระราชโองการในหลวงร.10 พระเชษฐภคินี ทรงเป็นที่รักใคร่ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี