หลวงปู่ทอง

หลวงปู่ทองอริยะสงฆ์ 102ปีศิษย์พุทธาคม ก้มกราบสมเด็จพระสังฆราช

2019-08-22 10:29:03

กราบสาธุภาพมงคล! หลวงปู่ทอง อริยะสงฆ์ 102ปีศิษย์พุทธาคม ก้มกราบสมเด็จพระสังฆราช