วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

กราบสาธุ ภาพพระเท้าเปื้อนดำเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราช มือจับพระบาท

2019-07-20 13:28:41

สาธุๆ พระหนุ่มเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราช ขณะเสด็จลงพระวิหารฯเข้าพรรษา มือจับพระบาท


"สมเด็จพระสังฆราชฯ" ประทานพระวโรกาสให้ "ครูบาบุญชุ่ม" เฝ้าถวายสักการะ เจริญพระพุทธมนต์ถวายสวัสดิมงคล(ภาพ)

2018-07-17 21:51:17

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก