พระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราชทรงทอดผ้าป่านำ 97,574,414.28 ล้านสร้างรพ.จักษุบ้านแพ้ว

2019-08-23 07:55:14

กราบอนุโมทนาสาธุยิ่ง! สมเด็จพระสังฆราชทรงทอดผ้าป่านำ 97,574,414 ล้านสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว


หลวงปู่ทองอริยะสงฆ์ 102ปีศิษย์พุทธาคม ก้มกราบสมเด็จพระสังฆราช

2019-08-22 10:29:03

กราบสาธุภาพมงคล! หลวงปู่ทอง อริยะสงฆ์ 102ปีศิษย์พุทธาคม ก้มกราบสมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

2019-08-10 10:10:06

สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม


กราบสาธุ ภาพพระเท้าเปื้อนดำเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราช มือจับพระบาท

2019-07-20 13:28:41

สาธุๆ พระหนุ่มเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราช ขณะเสด็จลงพระวิหารฯเข้าพรรษา มือจับพระบาท


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯเชิญสำรับภัตตาหารของหลวงถวาย พระสังฆราช ชาวพุทธน้อมกราบสาธุ

2019-02-23 16:53:34

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯเชิญสำรับภัตตาหารของหลวงถวาย สมเด็จพระสังฆราช ชาวพุทธน้อมกราบสาธุ


สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่2562

2018-12-18 17:46:01

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่2562


พระจริยวัตรงดงาม พระองค์โสมฯ ทรงสักการะพระอังคาร พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา

2018-12-15 14:48:23

พระจริยวัตรงดงาม พระองค์โสมฯ ทรงสักการะพระอังคาร พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา สมเด็จพระสังฆราชฯเป็นประธานฝ่ายสงฆ์


"สมเด็จพระสังฆราชฯ" ประทานพระวโรกาสให้ "ครูบาบุญชุ่ม" เฝ้าถวายสักการะ เจริญพระพุทธมนต์ถวายสวัสดิมงคล(ภาพ)

2018-07-17 21:51:17

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก