ชาวพัทลุง

มท.3 เดินหน้าตรวจคืบหน้างานกรมโยธาฯ แก้ปัญหาระบบน้ำชาวพัทลุง

2019-10-15 14:18:34

รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ภาคใต้ ตรวจเยี่ยม “โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง” และ “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต้ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดมะกอกเหนือ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง”