ด่วนสุดๆ!! ผลตรวจภาพเขียนปริศนา"แวนโก๊ะ" เป็นภาพเก่าจริงๆ "อุ๊-หฤทัย"จ่อส่ง" Vangogh Museum" พิสูจน์รอบสุดท้าย

Publish 2018-05-28 18:56:24


สืบเนื่องจากนักร้องสาว "อุ๊" หฤหัย ที่หลงไหลงานศิลปะ ถึงขั้นสะสมภาพวาดเก่าๆ มากมาย ซึ่งบางภาพก็ได้มาจากร้านขายของเก่าในราคาถูก แต่ผลงานชิ้นที่ทำเอาตะลึงทั้งวงการคือภาพ "ต้นไม้" ซึ่งเชื่อว่าเป็นภาพของศิลปินระดับโลก "แวนโก๊ะ" ซึ่งประเมินมูลค่าไม่ได้ แต่ถ้าคาดเดาว่ามูลค่าไม่ต่ำกว่า 3 พันล้านบาทนั้น  

 

โดยอุ๊ใช้เวลากับการค้นหาความจริงว่าภาพที่เธอได้รับเป็นของแวนโก๊ะจริงหรือไม่ ถึง 2 ปี ด้วยการนำภาพไปพิสูจน์อายุของเฟรมผ้าใบถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และทั้งยังตรวจรายละเอียดสี และทำการวิจัยด้วยเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อหาความเหมือนของลายเส้นภาพวาด จากการพิสูจน์ที่เธอทำมาทั้งหมด ทำให้เธอเชื่อว่าภาพที่ครอบครองอยู่นั้น เป็นของศิลปินชื่อดัง "แวนโก๊ะ" จริงล่าสุดวันนี้ ( 28 พ.ค.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. แถลงข่าว "ไขปริศนา Vincent Van Gogh โดยใช้วิทยาศาสตร์นำทาง" ร่วมกับ อุ๊ หฤทัย ม่วงบุญศรี ศิลปินนักร้อง เจ้าของภาพเขียนสีน้ำมัน ที่มีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นภาพวาดของศิลปินก้องโลก Vincent Van Gogh ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

โดยมีรศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยดร.ศศิพันธ์ คะวีรัตน์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ/ คุณหฤทัย ม่วงบุญศรี ศิลปินนักร้อง เจ้าของภาพเขียนสีน้ำมัน และรศ.ปิติวรรธน์ พิมไทย อาจารย์ภาควิชากราฟิกอาร์ต & กราฟิกมีเดีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเสวนาบนเวที รวมทั้งนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นางสาวนิภาวรรณ ปรมาธิกุล รองผู้อำนวยการ (บริการ) ร่วมฟังการเสวนา

 

     
รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการ สทน. กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่นเดียวกับการนำมาใช้ เพื่อไขปริศนาผลงานภาพเขียนสีน้ำมันชิ้นนี้ สิ่งที่ทุกคนจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ทุกคนจะตระหนักรู้ว่าวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรา
 

 ดร.ศศิพันธ์ คะวีรัตน์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ เผยถึง สาเหตุการเข้าร่วมตรวจวิเคราะห์ภาพเขียนสีน้ำมันชิ้นนี้ว่า คุณหฤทัย มาขอรับบริการการตรวจวิเคราะห์ภาพ ทางสทน. ได้แนะนำให้ตรวจทั้งทางกายภาพของภาพที่ปรากฏ เช่น ลักษณะกรอบ /ผ้าที่ใช้เขียน /อายุภาพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิเคราะห์ ในส่วนของสทน. ได้มีการถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ ซึ่งทำให้ทราบว่าภาพนี้เป็นภาพที่วาดครั้งเดียว ไม่มีการแก้ไขหรือวาดทับแต่อย่างไร

   


หลังจากนั้นได้ใช้เทคนิคการวาวรังสีเอ็กซ์เป็นการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อบ่งชี้โครงสร้างของสารประกอบ ผลจากการวิเคราะห์ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของสีเป็นสีเก่าที่ผลิตก่อนปี ค.ศ. 1900 และเชื่อว่าสีสีนของภาพเดิมน่าจะมีสีสดใสกว่านี้ เพราะผลวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าสี ซึ่งส่วนใหญ่ที่มาจากธาตุธรรมชาติ มีการจืดจางไปตามกาลเวลา ฉะนั้นเชื่อได้ว่าภาพนี้เป็นถาพเก่าจริง

 


 
ด้านนางหฤทัย กล่าวอีกว่า ณ วันนี้ จากข้อมูลที่ได้ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่า ภาพดังกล่าวเป็นภาพของ Vincent Van Gogh เพราะนอกจากลักษณะงานที่คล้ายคลึงแล้ว ยังสามารถพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานของประเทศไทยแล้วด้วยว่าอยู่ในยุคสมัยเดียวกับ Vincent Van Gogh ซึ่งในยุคนั้นไม่มีใครที่เลียนแบบงานของท่าน ทำให้เชื่อว่าใช่แน่นอน เพียงแต่ต้องรอกระบวนการให้ Vangogh Museum ได้มาตรวจสอบงานวิจัยทั้งหมด เพื่อให้ยกสถานะของภาพนี้ให้เข้าสู่หมวดของภาพวาดที่สูญหายไปจากประวัติศาสตร์ของโลก ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น และน่าภาคภูมิใจอย่างมาก อย่างไรก็ดีภาพดังกล่าว หากเป็นภาพของ Vincent Van Gogh จริง จะมีมูลค่าประมาณ 80-100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,500-3,200 ล้านบาท

 


สำหรับคุณหฤทัย ม่วงบุญศรี เจ้าของภาพเขียน กล่าวถึง การนำกระบวนการวิทยาศาสตร์ มาช่วยวิเคราะห์ภาพวาดในครอบครองว่า หลังจากสืบค้นในเชิงศิลปะและประวัติศาสตร์ของภาพนี้มาระยะหนึ่ง มีหลายคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ เช่น อายุของภาพ หรือองค์ประกอบของสีที่ใช้วาดภาพเป็นสีเก่าหรือไม่ จึงเสาะแสวงหาผู้รู้ ในฐานะประชาชนทั่วไป ได้ยื่นคำร้องขอรับบริการการตรวจวิเคราะห์ จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2558 และสถาบันแสงซินโครตรอนเมื่อเมษายน 2561 ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลาดังกล่าวในการดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าทั้งในด้านรูปแบบทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ ได้พบว่า ภาพวาดต้นไม้นี้ มีความสอดคล้องกับ ผลงานจิตรกรรมของ Vincent Williams Van Gogh (1853-1890) จริงในทุกๆด้าน

     


จากการตรวจสอบอายุภาพที่ตรวจด้วยวิธี Carbon Dating สามารถระบุได้ว่าเกิดการการกลายสภาพ แปรเปลี่ยนและจางหายไปของสีที่ใช้ในภาพ จึงสามารถตอบข้อสันนิษฐานในเรื่องระยะเวลาของภาพวาดนี้ได้ว่า มีความเก่าแก่และสอดคล้องกับยุคสมัยศตวรรษที่ 19 อีกทั้ง สีที่วาดในภาพวาดต้นไม้ ไม่พบธาตุประกอบของสีที่ผลิตในปัจจุบัน (ศตวรรษที่ 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพ-ข้อมูล : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง