ร้อนยิ่งกว่าสภาพอากาศ!! สหภาพฯทีโอทีเดินหน้าขับไล่ผู้บริหาร ฐานบกพร่อง "อินเตอร์เน็ตชายขอบ" ทำองค์กรเสียหาย ลุยต้าน NBN ถึงที่สุด!??(คลิป)

Publish 2018-04-25 21:38:37


ตามติดปัญหาการคัดค้านนโยบายการแยกทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์โครงข่ายหลัก เพื่อดำเนินการจัดตั้งเป็นบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด หรือ NBN Co.และ บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตจำกัด หรือ NGDC Co. โดยกลุ่มสหภาพฯพร้อมด้วยพนักงาน  บมจ.ทีโอทีและบมจ. กสท โทรคมนาคม ตามรายละเอียดข่าวนำเสนอไปก่อนตามลำดับ  จนกระทั่งต่อมาเกิดปัญหาซ้ำซ้อน  จากกรณีบมจ.ทีโอที  ภายใต้การบริหารของ  นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่   ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด  ภายหลังรับว่าจ้างจากกสทช.มาดำเนินการบริหารโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ1) ส่วนที่  2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) 

ประธานสหภาพฯบมจ.ทีโอทียื่นหนังสือเรียกร้องให้รมว.ดิจิทัลตรวจสอบการทำงานผู้บริหารทีโอที
ล่าสุดปรากฎว่าจากกรณีเหตุทั้งสอง ทางด้าน  สหภาพฯบมจ.ทีโอที  ร่วมกับพนักงานได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง  โดยการจัดกิจกรรมคัดค้านโอนย้ายทรัพย์สิน  และการติดตามทวงถามปัญหาความผิดพลาดที่อาจส่งกระทบต่อบมจ.ทีโอที ต่อกรณีความล่าช้าการบริหารโครงการอินเตอร์เน็ตชายขอบ    ด้วยการยื่นหนังสือต่อรมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องขอให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  กรณีความเสียหายจากการที่บมจ.ทีโอทีต้องจ่ายค่าปรับ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาโครงการจััดให้มีสัญญาณโทรศััพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ

 

 

 

 

โดยกิจกรรมตลอดทั้งวันที่ผ่านมา นอกจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการคัดค้านแล้ว ยังมีประท้วงการทำงานของผู้บริหารบมจ.ทีโอที ในหลากหลายรูปแบบ  โดยเฉพาะการเผาหุ่นประท้วง ตามคลิปและภาพที่ปรากฎ

 

 

 

 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง