กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัล The Best Use of Technology

Publish 2019-10-18 14:26:31


บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า  ย้ำความสำเร็จธุรกิจประกันชีวิต  คว้ารางวัลใหญ่ด้านเทคโนโลยี  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  เติมเต็มภาพลักษณ์บริการลูกค้าทุกมิติการแข่งขัน เพื่อความพึงพอใจสูงสุด  นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ปัจจุบันพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการมีความหลายหลาย และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ดังนั้น บมจ. กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จึงไม่หยุดยั้งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา 

 


จากความมุ่งมั่นด้านเทคโนโลยีดังกล่าว ส่งผลให้ กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ “The Best Use of Technology” จาก International Finance Award 2019 ซึ่งเป็นรางวัลที่คัดเลือกจากบริษัทประกันทุกประเทศทั่วเอเชีย โดยกรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ถือเป็นบริษัทประกันชีวิตจากประเทศไทยบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ และเป็นบทพิสูจน์ของการก้าวเป็นผู้นำประกันชีวิตด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ

 

 

ทั้งนี้ความสำเร็จจากรางวัลดังกล่าวพิจารณาจาก 1.การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี และเทคนิคการใช้ปัญญาประดิษฐ์2.นวัตกรรมของแพลตฟอร์มดิจิทัล สำหรับลูกค้าและฝ่ายขายรวมถึงความง่ายในการใช้งานของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาเครื่องมือด้านดิจิทัลที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และเพื่อบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของบริษัทฯคือ การให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

 


นอกจากนี้กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001  ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานระดับสากลซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้บริษัทฯสามารถประเมินความเสี่ยงและดำเนินการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อรักษาความลับความสมบูรณ์และความพร้อมใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ

 

 


นอกจากนั้นยังใช้ระบบAURA (Automated Underwriting and Risk Analysis) หรือการพิจารณากรมธรรม์แบบอัตโนมัติและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยระบบดังกล่าวสามารถช่วยพิจารณารับประกันเบื้องต้นแบบเรียลไทม์มอบประสบการณ์การซื้อแบบอนุมัติ“ทันที”ซึ่งทำให้ฝ่ายขายและลูกค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น

 

 

ถืออีกหนึ่งระบบที่ทางบริษัทฯได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าคือRobotic Process Automation หรือRPA ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีแบบอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ดำเนินงานด้านปฎิบัติการด้วยตนเองเพื่อช่วยในการทำงานซ้ำๆด้วยความถี่สูงโดยปัจจุบันบริษัทฯมีระบบอัตโนมัติดังกล่าวกว่า30ระบบเช่นการสร้างรายงานต่างๆรวมถึงรายงานสรุปเบี้ยรับประกันภัยใบคำขอที่รอการอนุมัติและการตรวจรับเบี้ยประกันรับฯลฯโดยการใช้งานระบบRPA จะช่วยลดความผิดพลาดจากการทำงานพร้อมทั้งเพิ่มความถูกต้องในข้อมูลและสร้างความอุ่นใจแก่ลูกค้าของเรา

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลมากมาย   เพื่อยกระดับการให้บริการที่ทันสมัย สู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี อาทิ“Perfect Advice - เพอร์เฟค แอดไวซ์”ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างความยั่งยืนแก่กรมธรรม์และที่สำคัญคือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้วยแอปพลิเคชันPerfect Advice เป็นการเสนอขายที่ถูกตามหลักจรรยาบรรณของผู้ขาย (Market Conduct) เพื่อสร้างความพึงพอใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตด้วยฟังก์ชันที่ช่วยในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าพร้อมสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆเพื่อใช้คำนวณเบี้ยประกันชีวิตและทุนประกันที่เหมาะสมกับลูกค้าได้อย่างง่ายได้

 

 


ขณะเดียวกันยังมีแอปพลิเคชัน“AdvisorZone - แอดไวเซอร์โซน”แอปพลิเคชันที่สร้างความเป็นมืออาชีพแก่ฝ่ายขายของเราซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการกรอกใบคำขอผ่านระบบออนไลน์รวมถึงช่วยพิจารณารับประกันเบื้องต้นแบบเรียลไทม์และการชำระเงินผ่านระบบพร้อมนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์จึงช่วยลดระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลแบบเดิมพร้อมอนุมัติใบคำขอได้ทันทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์

 


โดยล่าสุดฝ่ายขายได้เริ่มใช้แอปพลิเคชันAdvisorZone และมากกว่า 50% ของจำนวนใบสมัครที่ส่งเข้ามายังบริษัทฯ ผ่านแอปพลิเคชันนี้และคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ฝ่ายขายของเราจะเริ่มใช้มากขึ้นโดยทั้งสองแอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายขายในปีนี้ที่เป็นปีแห่ง “Year of Growth & Professional” เน้นการเติบโตอย่างมืออาชีพ

 


รวมถึงบริษัทฯยังเล็งเห็นการผสานการใช้เทคโนโลยีกับการตอบแทนสู่สังคมกับโครงการ “Know You Can Save Our World” จากการลดการใช้กระดาษผ่านการใช้แอปพลิเคชันAdvisorZone ซึ่งเป็นการส่งใบสมัครซื้อกรมธรรม์ออนไลน์โดยทุกๆ 1ใบสมัครจะเปลี่ยนเป็นการปลูกต้นไม้ 1ต้นโดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและปัจจุบันยอดสะสมของต้นไม้ที่บริษัทฯจะปลูกมีจำนวนมากกว่า 20,000ต้นและคาดว่าในเดือนมกราคม 2563เราจะร่วมปลูกต้นไม้ได้จำนวน 50,000ต้นเพื่อลดภาวะโลกร้อนและคืนป่าให้แก่ประเทศไทย”

 

ทางด้าน  นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า กล่าวว่า “กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ได้พัฒนาเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการดูแลลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลแอปพลิเคชัน “Perfect Advice”เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการและตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการด้วยตนเองด้วยคำถามที่อยู่ในแอปพลิเคชันที่ถามข้อมูลอย่างละเอียดจึงส่งผลให้การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าถูกต้องและแม่นยำทำให้ลูกค้าได้รับการเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงเพราะบริษัทฯของเรามีนโยบาย “การมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”

 


สำหรับ “AdvisorZone” แอปพลิเคชันที่จะสร้างความประทับใจในการใช้บริการต่อเนื่องจากPerfect Advice โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าสามารถสมัครประกันชีวิตได้อย่างสะดวกสบายรวดเร็วเพียงปลายนิ้วโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าลงในแทปแล็ตของฝ่ายขายของกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิตและเพียงกดสมัครข้อมูลของลูกค้าจะถูกส่งไปยังระบบข้อมูลของบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ทันทีซึ่งส่งผลให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและลดความผิดพลาดเรื่องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า