ไทย ลุ้น CPI ปราบคอรัปชั่น สูงกว่าร้อยละ 50

Publish 2018-02-21 12:18:55


มีให้ลุ้นอีกครั้ง กับการที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ เตรียมแถลงดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชัน หรือ CPI ของทุกประเทศทั่วโลกในคืนนี้ (เวลา01.00น.ของวันที่ 22 ก.พ. ตามเวลาประเทศไทย)

โดยในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการป.ป.ช.ได้เตรียมตั้งวอร์รูมวิเคราะห์ผลดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่นโลกปี2560 คาดคะแนนดีขึ้นแน่นอน พร้อมยกระดับ cpi สูงกว่าร้อยละ 50 


 
ซึ่งพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.คาดว่าคะแนนในปีนี้จะมากกว่า 35 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่ไทยได้ในปีที่ผ่านมา ซึ่งป.ป.ช.พยายามขับเคลื่อนและเคร่งครัดการทำงานภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำหนดกรอบชัดเจน


โดยจากการวิเคราะห์ผลคะแนนของปีที่ผ่านมาจากแหล่งข้อมูลที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้นำมาประเมินผลให้ไทยนั้น มี 2 หมวด ที่ไทยจะได้คะแนนน้อยกว่าหมวดอื่นๆ คือ เรื่องความหลากหลายทางประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม แต่คะแนนCPI จะมากหรือน้อยนั้นปัจจัยหลักคือ ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรัฐบาลด้วย  ขณะเดียวกัน ประธาน ป.ป.ช.เชื่อมั่นในศักยภาพสื่อมวลชนและพลังโซเชียลมีเดียที่เข้มแข็ง สอดส่อง ป้องกัน ตรวจสอบ และ เฝ้าระวังปัญหาทุจริตในสังคมไทย ทั้งนี้ ป.ป.ช.  ยังคงรับเรื่องร้องเรียนเดือนละ400-500เรื่อง หรือปีละประมาณ6,000เรื่อง โดยป.ป.ช.มีเรื่องค้างในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและไต่สวนกว่า 13,000 เรื่อง ที่คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี หากสะสางเรื่องค้างเก่าได้หมดยืนยันว่าการดำเนินการคดีอื่นๆต่อไปจะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ นอกจากการป้องปราบที่ต้องดำเนินการต้องปลูกฝังและป้องกัน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นอย่างแท้จริง