กราบสาธุ ภาพพระเท้าเปื้อนดำเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราช มือจับพระบาท

Publish 2019-07-20 13:28:41


จากกรณีเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาระบุถึงพระกรณียกิจ ที่ Wat Ratchabophit ซึ่งเป็นช่วงวันเข้าพรรษา โดยมีเหตุการณ์ที่ได้มีการนำมาเผยแพร่ถึงสามข้อความสามโพสต์ กับภาพของพระจริยวัตรที่งดงาม รวมทั้งยังมีพระเมตตาเสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิธฯและยังมีนักเรียน พุทธศาสนิกชนที่ได้เดินทางไปกราบด้วย 

 

วันพุธ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยตลอดพรรษา ทรงนำทำวัตรค่ำ ทรงประกอบพิธีอธิษฐานเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

การนี้ คณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อธิษฐานเข้าพรรษา และกระทำสามีจิกรรมต่อกัน ตามธรรมเนียมเข้าพรรษา

 

 

  

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสักการะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นวันแรก

 

 

วันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสักการะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นวันที่สอง

 

 

ก่อนเสด็จขึ้น ประทานพระวโรกาสให้คณะนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ ซึ่งมาปฏิบัติงานรับรองพระเถรานุเถระ เฝ้ารับประทานพรและพระโอวาท

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


ข่าวที่เกี่ยวข้อง