SACICT เฟ้น 12 ครูช่างฝีมือหัตถกรรมเครื่องไม้ไทย ดันโปรเจกต์ Cross Cultural Crafts 2019 สานมรดกแผ่นดิน

Publish 2019-06-13 18:07:24


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  ศ.ศ.ป.  หรือ  SACICT เดินหน้าสานต่อโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วมสมัย Cross Cultural Crafts 2019 คัดสรร  12 ครูช่างหัตถกรรมเครื่องไม้   ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น และลาว  พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาผลงานสู่ตลาดสากล ทั้งนี้นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ระบุว่า SACICTตระหนักถึงการสืบสานและต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมของกลุ่มที่เป็นหัตถกรรมใกล้สูญหาย (Forgotten Heritage) ซึ่งเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตามท้องถิ่นหรือชุมชนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย และได้รับผลกระทบจากกระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่  จึงได้มีแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่าผ่าน “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วม Cross Cultural Crafts”  

 


โดยการเชื่อมโยงผู้ที่มีทักษะฝีมือสูง และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านดังเช่น กลุ่มครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมของไทย และผู้ผลิตงานหัตถศิลป์ในภูมิภาคเอเชียเพื่อร่วมพัฒนาศิลปหัตถกรรมที่ใกล้สูญหายเหล่านี้ ให้สืบทอดคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่อนุชนรุ่นหลัง
 

 ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วมกว่า 4 ปี ภายใต้แนวคิด ”Revival of the Forgotten Heritage” ซึ่ง  SACICT ได้ริเริ่มการพัฒนาฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ที่ใกล้สูญหายในภูมิภาค อาทิ งานเครื่องรักเครื่องเขิน งานดุนโลหะ งานเครื่องมุก และงานจักสาน ร่วมกับศิลปินในภูมิภาคเอเชียผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์จากวัฒนธรรมร่วมแล้ว ยังได้สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ  

 

 

โดยในปี 2562 นี้  ทาง SACICT ได้มีการนำกลุ่มครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมของไทยประเภท“งานเครื่องไม้”จำนวน 12 ท่าน เข้าร่วมในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วม Cross Cultural Crafts 2019 เริ่มต้นจากการศึกษาดูงานร่วมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีความเชี่ยวชาญงานหัตถกรรมไม้ทั้งในแบบอนุรักษ์และร่วมสมัย ณ ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งทั้งสองประเทศมีมรดกภูมิปัญญางานหัตถกรรมไม้ที่มีเอกลักษณ์และรากฐานทางวัฒนธรรมที่สืบต่อมานาน โดยคาดหวังว่าความสำเร็จจากโครงการฯนี้จะช่วยก่อให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนางานหัตถกรรมไม้ของไทย ซึ่งเป็นหัตถกรรมที่ใกล้สูญหายให้เกิดมีมูลค่าเพิ่มจนสามารถพัฒนาสู่ตลาดสากลได้ต่อไป

 


“SACICTได้ทำการคัดสรรช่างฝีมือด้านงานหัตถกรรมไม้จำนวน 12 ท่าน เดินทางไปดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 6 ท่าน คือ ครูคำจันทร์ ยาโน ประเภทงานแกะสลักไม้ / ครูสุวิทย์ แก้วจันทร์ ประเภทงานกะลามะพร้าว / ครูเพชร วิริยะ ประเภทงานแกะสลักไม้ / ครูสุวรรณ สามสี ประเภทงานแกะสลักช้างจิ๋ว / ครูชาตรี เนื่องจำนง ประเภทงานเรือไม้จำลอง และ ครูซุลฟาการ์ อะตะบู ประเภทงานแกะสลักหัวกริซรามัน 

 

 


ส่วนอีก 6 ท่านได้เดินทางไปที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ ครูบัวเลิศ เฉลิมฤกษ์ ประเภทงานต่อเรือจำลอง / ครูวิเชษฐ์ ชุมดี ประเภทงานแกะสลักไม้เทพทาโร / ครูเสกสรร กาวินชัย ประเภทงานฉลุไม้ / ครูสมบัติ ชิดทิด ประเภทงานแกะสลักไม้ / ครูยรรยง คำยวง ประเภทงานแกะสลักไม้ และครูพิเชฏฐ์ เกิดทรง ประเภทงานแกะสลักเครื่องดนตรีไทย” 

 


โดยครูช่างฯและทายาทช่างฯที่ร่วมโครงการฯ  ได้ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนทักษะและกรรมวิธีการผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเครื่องไม้ของช่างฝีมือท้องถิ่นทั้งประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สามารถนำแนวคิดมาต่อยอด ผสมผสานพัฒนาเป็นชิ้นงานร่วมสมัยออกสู่ตลาดได้ในอนาคต 

 


 

สำหรับกลุ่มผู้ซื้อผู้ประกอบการ นักออกแบบ นิสิตนักศึกษา ผู้ที่รักงานคราฟท์ และ ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมสัมผัสผลงาน 12 ครูช่างด้านหัตถกรรมไม้ของไทย ได้ในโซน “Cross Cultural Crafts” ภายในงาน “SACICT Craft Trend Show 2019” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 อาคารทรงเหลี่ยม ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุยักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. และสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ www.sacict.or.th และ www.facebook.com/sacict/