สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯเชิญสำรับภัตตาหารของหลวงถวาย พระสังฆราช ชาวพุทธน้อมกราบสาธุ

Publish 2019-02-23 16:53:34


จากกรณีที่เฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความ พร้อมภาพ ระบุที่ Wat Ratchabophit เขตพระนคร

เช้าวันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญสำรับภัตตาหารของหลวงมาถวายแด่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

 

ทั้งนี้เมื่อเรื่องราวดังกล่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไป ก็ปรากฏว่า มีคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นโดยชาวพุทธ ซึ่งได้ถวายอนุโมทนา กราบสาธุ เป็นจำนวนมาก อาทิ

 

กราบ ขออนุโมทนาบุญ​ สาธุครับ

 

ให้ท่านออกงานน้อยลงหน่อยเถอะ อายุก็ 90 แล้ว ออกไปข้างนอกก็ร้อนอบอ้าว

 

น้อมกราบถวายสักการะ

 

สาธุ..เหนือเศรียรเกล้า

 

ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

 

 

  

น้อมกราบถวายสักการะ

 

สาธุ..เหนือเศรียรเกล้า

 

ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

 

น้อมกราบ

 

น้อมอนุโมทนาสาธุครับ

 

น้อมกราบถวายสักการะ

 

สาธุ..เหนือเศรียรเกล้า

 

ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

 

 

น้อมกราบสาธุเจ้าค่ะ

 

ขอน้อมอนุโมทนาสาธุคะ

 

น้อมกราบสาธุคะ

 

สาธุครับ

 

น้อมกราบถวายสักการะ​สาธุ​สาธุ​สาธุ​

 

น้อมกราบสาธุเจ้าค่ะ

 

สาธุสาธุสาธุ

 

น้อมเกล้าฯกราบ.สาธุ

 

ขอ​พระองค์​ทรง​พระ​เจริญ​ยิ่ง​ยืนนาน

 

ขอ​น้อม​กราบ​อนุโมทนา​สาธุ​คะ​

 

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช