ปิดปรับปรุงท่าเรือวัดเขียนชั่วคราว เนื่องจากดินทรุดตลิ่งพัง จ.นนทบุรี

Publish 2019-02-05 12:58:39


ประกาศปิดใช้ท่าเทียบเรือวัดเขียน และปิดกั้นพื้นที่เป็นเขตอันตรายห้ามเข้า เนื่องจากเขื่อนกันน้ำเซาะสไลด์ทรุดตัว โดยเพจเฟซบุ๊ก ข่าวคนนนท์ โพสต์ระบุว่า ประกาศ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ปิดใช้ท่าเทียบเรือวัดเขียนเป็นการชั่วคราว และปิดกั้นพื้นที่เป็นเขตอันตรายห้ามเข้า เนื่องจากเขื่อนกันน้ำเซาะสไลด์ทรุดตัว ประชาชนสามารถใช้บริการที่ท่าเทียบเรือพระราม 5 เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทำการซ่อมแซมพื้นที่ให้เข้าสู่สภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อไป
 โดยวันที่ 4 ก.พ.62 ณ วัดเขียน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบการสไลด์ยุบตัวของเขื่อนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเทียบเรือวัดเขียน ความยาวริมฝั่งแม่น้ำ 30 เมตร ความลึกเข้าหาฝั่ง 10 เมตร โดยให้โครงการชลประทานนนทบุรีตรวจสอบและหาแนวทางการแก้ไขการยุบตัวของเขื่อนริมแม่น้ำ และทำแนวป้องกันตลิ่งชั่วคราว สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคนนทบุรีทำคำสั่งห้ามใช้ท่าเทียบเรือ งดใช้ความเร็ว วางแนวทุ่นสัญญาณเตือน สำนักงานการไฟฟ้าบางใหญ่ แก้ไขเสาไฟฟ้าเอียง สำนักงานปภ.จังหวัดประกาศพื้นที่ประสบภัยและรายงานส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่กั้นเป็นเขตพื้นที่อันตรายห้ามเข้า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนห้ามใช้ท่าเทียบเรือและเข้าไปในเขตพื้นที่อันตรายดังกล่าว
 

  

 

 

ขอขอบคุณ ข่าวคนนนท์