อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ-พระพุทธรูป 13 ประเทศ ไว้ที่สนามหลวงให้ปชช.สักการะ

Publish 2018-12-30 11:26:11


กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีการจัดงานภายใต้กิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. 2562” โดยกิจกรรมแรกที่ จัดขึ้นเป็นริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระพุทธรูปสำคัญ ซึ่งประมุขสงฆ์และผู้นำศาสนาพุทธจาก 12 ประเทศ ได้แก่ ภูฏาน กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดีย ลาว มองโกเลีย เมียนมา สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม

  

เพื่อให้อัญเชิญมาจากประเทศต่าง ๆ เพื่อประดิษฐานร่วมกับพระบรมสารีริกธาตุพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยจะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ หรือ พระพุทธรูปสำคัญออกจากบรมบรรพต ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวร มหาวิหาร โดยมีพระเทพรัตนมุนี รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ พร้อมด้วยพระสงฆ์ 40 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ก่อนประดิษฐานบนเสลี่ยง และเคลื่อนมายังลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

 

 ทั้งนี้ ภายหลังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญแต่ละประเทศขึ้นบนมณฑปเสร็จเรียบร้อย จึงได้ทำการเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะ โดยกำหนดประดิษฐานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2561-1 ม.ค. 2562 ก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานต่อที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 2562