"ปลัดขอนแก่น" เรียกประชุมขรก.ท้องถิ่นเกือบ 400 ก่อนปิดประตูห้องจับตรวจเจอฉี่ม่วง

Publish 2018-12-27 15:14:40


ที่หอประชุมอำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น ดร.อลงกต วรกรี ปลัดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอกระนวน ได้สั่งตรวจปัสสาวะ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการประจำอำเภอกระนวน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ แพทย์ประจำตำบล จำนวนกว่า 377 คน เพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย


  

เนื่องจากการแพร่ระบาดของจำนวนยาเสพติดในช่วงในระยะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อำเภอกระนวน ซึ่งเป็นรอยต่อกับจ.กาฬสินธุ์ จึงทำให้มีการแพร่ระบาดเข้ามาได้โดยง่าย จึงต้องทำการตรวจปัสสาวะผู้นำหมู่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน สำหรับผลการตรวจปัสสาวะในครั้งนี้เบื้องต้นพบผู้ใหญ่บ้านฉี่เป็นสีม่วง จำนวน 4 ราย ซึ่งจะได้นำตัวเข้ามาตรวจสอบ และทำการขยายผลต่อไป

 


 ด้าน นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนยุทธการ “แคนแก่นคูน” นั้น ดำเนินการภายใต้นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล เพราะปัญหายาเสพติดในชุมชน หมู่บ้านยังมีการระบาดอยู่มาก

 

 

รัฐบาลจึงสั่งให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำงาน ให้ครอบคลุมทุกมิติ เฝ้าระวัง ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ให้กลับสู่สังคมอย่างปกติสุข จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำท้องถิ่นต้องเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างที่ดี ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎมายโดยเด็ดขาด