สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่2562

Publish 2018-12-18 17:46:01


วันที่ 18 ธ.ค.61 ในเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่ พระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมข้อความ ประทานพรปีใหม่ 2562 ความว่า "เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ฉายเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทับพระเก้าอี้สำหรับเจ้าอาวาส

 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นเครื่องสังเค็ดงานพระเมรุ สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา พระสนมเอกในรัชกาลที่ 4, พระอัยยิกาในรัชกาลที่ 6 และในรัชกาลที่ 7, พระปัยยิกาในรัชกาลที่ 8 และในรัชกาลที่ 9

 พร้อมกันนี้ ได้มีลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2562