พระจริยวัตรงดงาม พระองค์โสมฯ ทรงสักการะพระอังคาร พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา

Publish 2018-12-15 14:48:23


จากกรณีเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพ โดยระบุถึงพระกรณียกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีภาพที่ทำให้ประชาชนไทยเห็นแล้วต่างปลาบปลื้มกับพระจริยวัตรที่งดงามต่อพระพุทธศาสนา 

 

วันศุกร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

 

 

จากนั้น เสด็จไปทรงสักการะพระอังคาร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ซึ่งบรรจุ ณ เสาวภาประดิษฐาน และพระอังคาร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ซึ่งบรรจุ ณ ฉัตรชยานุสสรณ ภายในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

  

 

 

 

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานสงฆ์

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพ : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


ข่าวที่เกี่ยวข้อง