"ศูนย์เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ " เดินหน้าพัฒนาวิทย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เติมเต็มยุทธศาสตร์ THAILAND 4.0

Publish 2018-12-04 00:01:14


เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถูกพูดถึงสำหรับการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ Medicopolis เวชนครภายในงาน "ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING"  ที่มี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน

 

 

 ทั้งนี้  นางวิภาดา พรหมมานพ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้จัดนิทรรศการ  กล่าวว่า "ทีเซลส์ (TCELS)  ได้ร่วมขับเคลื่อนจัดแสดงผลงานนิทรรศการ Medicopolisเวชนคร   ซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองสุขภาพที่สอดรับกับบริบทในแต่ละพื้นที่ เช่น ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District)

 

นางสาวอารีญา ภาคาหาญ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ  นางชรีย์พร ภูมา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโปรแกรมเวชนคร และสารสนเทศชีวการแพทย์   นางสาว ทวีพร เกตุอร่าม (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์ และเซลล์บำบัด นางสาวรัตนา วรปัสสุ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง

 

โดย ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ จัดแสดงผลงานนิทรรศการ Food Innopolisเมืองนวัตกรรมอาหาร พัฒนาพื้นที่ ที่พร้อมสำหรับการลงทุนด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ "อาหาร"

 "แนวคิดของโครงการเวชนคร หรือ Medicopolisคือ การนำจุดเด่นของประเทศไทย นั่นคือการบริการ มาเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่เป็นนวัตกรรม โดยเน้นเรื่องของสุขภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน 

 

 

โครงการพัฒนาโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และสุขภาพของประชาชน ภายใต้นโยบาย flagship ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง"

 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง