ภาพความทรงจำ ครั้งเมื่อ "ในหลวงรัชกาลที่ 9" ทรงลอยพระประทีป

Publish 2018-11-21 14:00:44


 

             ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับประเพณีลอยกระทงที่เป็นประเพณีที่มีมาช้านาน วันลอยกระทง  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่คนไทยได้ลอยกระทงเพื่อบูชาแม่น้ำขอขมาพระแม่คงคาที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิต ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี 

 

 

           โดยในปีนี้ ตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ในหลายจังหวัด ก็จัดงานอย่างคึกครื้น ตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยสืบไป

 

 

  

           วันนี้เราจะพามาย้อนชม ภาพเมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงลอยพระประทีป ซึ่งเป็นภาพแห่งความทรงจำที่อยากให้ทุกคนได้ซาบซึ้งในพระบารมี และพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

         ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงลอยพระประทีป เป็นการส่วนพระองค์ โดยทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ 

 

 

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ลงจากที่ประทับชั้น ๑๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังท่าน้ำศิริราช เพื่อทรงลอยพระประทีปเนื่องวันลอยกระทงตามประเพณี

 

 

            เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่ประทีปขนมปัง เพื่อทรงลอยพระประทีป เนื่องในวันลอยกระทง ที่ ลานพลับพลาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

 

 

         ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จลง ณ ท่าลัดดา วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงประกอบพิธีลอยพระประทีปส่วนพระองค์ ซึ่งทำด้วยขนมปังสีเหลือง และพระประทีป สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทำด้วยขนมปังสีฟ้า

 

 

         เนื่องในโอกาสเทศกาลวันลอยกระทง ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระพักตร์แจ่มใส ฉลองพระองค์เสื้อเชิ้ตสีขาว และพระสนับเพลาสีดำ ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ที่ทรงสามารถบังคับเองได้ ซึ่งพสกนิกรต่างปลื้มปิติและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็น ในหลวงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงและพระพักต์แจ่มใส

 

  

       เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญพระประทีปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปยังท่าน้ำศิริราช ก่อนจะลงเรือจู่โจมที่กองทัพเรือเตรียมไว้แล้วนำไปลอยกลางลำน้ำเจ้าพระยา ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ และในเวลาต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระประทีปให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง นำไปลอยยังแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณท่าน้ำศิริราช โรงพยาบาลศิริราชด้วย

 

 

            ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง