เจริญชัยฯ คว้าสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ตรวจจับสถานะหม้อแปลงไฟฟ้ารายแรกของไทย

Publish 2018-11-01 08:10:13


เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า ได้รับสิทธิบัตรเป็นรายแรกของประเทศไทย ในการตรวจจับสถานะหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ด้วยระบบปฏิบัติการของ Internet of Things หรือ IOT

 

 บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด พัฒนาผลิตภัณฑ์ตรวจจับสถานะหม้อแปลงไฟฟ้า โดยการผลิตHard ware ที่ติดตั้งอยู่กับหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมทั้งพัฒนา Software ในการนำไปใช้บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เพื่อตรวจสถานการณ์ใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาทิ การตรวจจับอุณหภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า(อุณหภูมิน้ำมัน อุณหภูมิขดลวด) การตรวจจับโหลดในขณะทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า  , กระแสไฟฟ้าในขดลวด และอื่นๆ  ระบบ Online Monitoring Transformer สามารถดูสถานะของหม้อแปลงไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชม โดยผ่านระบบ IOT   และยังสามารถเรียกดูประวัติของหม้อแปลงย้อนหลังได้อีกด้วย  Online Monitoring Transformer  สามารถใช้ได้กับหม้อแปลงไฟฟ้าตัวใหม่ที่ไม่เคยถูกใช้งานหรือหม้อแปลงเก่าที่ถูกติดตั้งใช้งานอยู่แล้วก็ตาม

 นอกจากการได้รู้สถานะของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเรียลไทม์แล้วผู้ใช้บริการ Online Monitoring Transformer ยังสามารถนำข้อมูลที่เก็บได้มาบริหารจัดการพลังงาน เพื่อหาแนวทางการป้องกัน และแก้ไข เพื่อลดการสูญเสียพลังงานต่อไปได้

 

 

บริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ได้รับสิทธิบัตร เลขที่1801004043  จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายแรกของเมืองไทยที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจจับสถานะของหม้อแปลงไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์