พลาดไม่ได้ "ศูนย์ความเป็นเลิศฯ"ก.วิทย์จัดสัมมนาใหญ่ สร้างความเป็นที่สุด"เครื่องสำอางไทยเพื่อสุขภาพ"

Publish 2018-09-17 19:11:52


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเซลส์ (TCELS)ร่วมกับสถาบันวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดสัมมนา “สู่ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์: เครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต” พร้อมประกาศผล “SMEs Innovation Champion Product Awards 2018”  เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสู่มาตรฐานสากลโดย ทางด้าน ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเซลส์(TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า การนำชีววิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเครื่องสำอาง (Cosmetics and Personal Care Products) ความปลอดภัยและผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยคุณภาพพื้นฐานที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคพึงให้ความสำคัญทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนัก และความสามารถในการเข้าถึงการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลระดับคลินิก (Clinical Tests) ทีเซลล์ ได้ร่วมกับสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำ“โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการส่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเข้ารับการทดสอบและปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล” โดยผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทดสอบ การฝึกอบรมยกระดับศักยภาพและเข้าประกวด SMEs Innovation Champion Product Awards   

 

 

 

 

ขณะที่ผู้ชนะการประกวดจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมแสดงสินค้า และร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ การจับคู่ธุรกิจ กิจกรรม Solutions Start-up และร่วมหารือเครือข่ายเครื่องสำอางนานาชาติ Cosmetic Clusters Rendez-Vousณงาน Cosmetic 360® – Innovation + Solution Paris ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทีเซลล์ และเครือข่าย Cosmetic Valley แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคมนี้

 

ในโอกาสนี้ทีเซลล์ และ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจะจัดให้มีการประกาศผลรางวัล “SMEs Innovation Champion Product Awards 2018” และการสัมมนาให้ความรู้“สู่ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์: เครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต(Life Sciences Excellence: Cosmetics for Health & Wellness)”ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.20 น.

 

 

 

 

 ภายในงาน “Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2018” ณ ห้องฟินิกส์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของเครื่องสำอางต่อคุณภาพชีวิต จากฐานความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์ อาทิ รศ.ดร.เนติ  วระนุช ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กูรูด้านเครื่องสำอางฯ นพ.พัลลภ จักรวิทย์ธำรง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชียวชาญเกี่ยวกับผิวหนัง และรศ. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ของกลิ่นบำบัด และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ สำหรับปีต่อๆ ไปยังมีการผลักดันส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่www.tcels.or.thหรือwww.beyondbeautyasean.comและเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานของTCELS (หมายเลขบูธR46, Hall 5)ตั้งแต่วันที่ 20-22 กันยายนนี้ณ อิมแพค เมืองทองธานีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร โทร. 0-2644-5499 ต่อ 143, 129

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง