"หมอช้าง" ชี้แนะวิธีทำบุญ "ช่วงเข้าพรรษา" อานิสงฆ์แรง ชีวิตสว่างไสวรุ่งเรืองด้วยลาภยศ!!!

Publish 2018-07-27 13:42:24


“วันเข้าพรรษา” เป็นวันแรกของการถือศีลอดแบบชาวพุทธ ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนิกชนละเว้นจากสิ่งต่างๆ เช่น เนื้อ สุรา และยาสูบ ส่วนใหญ่มีเพียงนิกายเถรวาทเท่านั้น ไม่รวมนิกายมหายาน ที่ชาวพุทธจะรักษาประเพณีวันเข้าพรรษา อย่างไรก็ตามชาวพุทธเถรวาทหลายคนเลือกที่จะไม่อดอาหาร



วันเข้าพรรษา คือ “การจำพรรษาในฤดูฝน” เนื่องจากมันเกิดขึ้นตรงกับช่วงต้นฤดูฝนของประเทศไทยและเนื่องจากพระสงฆ์ใช้เวลานี้ในการจำพรรษาอยู่ภายในวัดเป็นระยะเวลาสามเดือนเพื่อการศึกษาและการทำสมาธิ ประเพณี “การจำพรรษาในฤดูฝน” นี้มีมาก่อนพุทธศาสนา แต่ต่อมาพระพุทธเจ้าก็ได้รับมาปฏิบัติในช่วงชีวิตของพระองค์ ซึ่งกระตุ้นให้คนจำนวนมากทำตามพระองค์ในวันนี้

 


 



ล่าสุด หมอช้าง ทศพร  หมอดูชื่อดัง ได้โพสต์รูปในอินสตาแกรม morchang ถึงวิธีการทำบุญในช่วงเข้าพรรษา เพื่อให้ชีวิตสว่างไสว โดยที่การถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ โคมไฟ จะได้อานิสงฆ์เปรียบดั่งปัญญา ที่จะส่องสว่าง ให้เป็นผู้ที่มีปัญญา ช่วยให้เกิดความสว่างไสวรุ่งเรืองด้วยลาภ ยศ ประสบพบเจอเรื่องร้ายใด ๆ จะมีทางสว่างนำทางให้ผ่านพ้น ย่อมมีกัลยานมิตร เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์และเทวดา

 

 

 

 

 

ขอบคุณ  Instagram morchang